Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Velkommen til BuyerOnSpot!

Disse vilkårene og betingelsene skisserer reglene og forskriftene for bruk av CCEB Technologys nettsted, som ligger på buyeronspot.com.

Ved å gå inn på denne nettsiden antar vi at du godtar disse vilkårene og betingelsene. Ikke fortsett å bruke BuyerOnSpot hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Informasjonskapsler:

Nettstedet bruker informasjonskapsler for å hjelpe deg med å tilpasse din nettopplevelse. Ved å gå inn på BuyerOnSpot, samtykket du i å bruke de nødvendige informasjonskapslene.

En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på harddisken din av en nettsideserver. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler er unikt tildelt deg og kan bare leses av en nettserver i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg.

Vi kan bruke informasjonskapsler for å samle inn, lagre og spore informasjon for statistiske eller markedsføringsformål for å drive nettstedet vårt. Du har muligheten til å godta eller avslå valgfrie informasjonskapsler. Det er noen nødvendige informasjonskapsler som er nødvendige for driften av nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene krever ikke ditt samtykke da de alltid fungerer. Vær oppmerksom på at ved å godta nødvendige informasjonskapsler, godtar du også tredjeparts informasjonskapsler, som kan brukes via tredjepartstjenester hvis du bruker slike tjenester på nettstedet vårt, for eksempel et videovindu levert av tredjeparter og integrert inn på nettsiden vår.

Tillatelse:

Med mindre annet er oppgitt, eier CCEB Technology og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene for alt materiale på BuyerOnSpot. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan få tilgang til dette fra BuyerOnSpot for din egen personlige bruk underlagt begrensninger angitt i disse vilkårene og betingelsene.

Du må ikke:

 • Kopier eller publiser materiale fra BuyerOnSpot
 • Selge, leie eller underlisensiere materiale fra BuyerOnSpot
 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra BuyerOnSpot
 • Omdistribuer innhold fra BuyerOnSpot

Denne avtalen skal begynne på datoen for denne.

Deler av denne nettsiden gir brukerne en mulighet til å legge ut og utveksle meninger og informasjon på visse områder av nettstedet. CCEB Technology filtrerer, redigerer, publiserer eller vurderer ikke kommentarer før de er tilstede på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunktene og meningene til CCEB Technology, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som legger ut sine synspunkter og meninger. I den grad det er tillatt av gjeldende lover, skal CCEB Technology ikke være ansvarlig for kommentarene eller noe ansvar, skader eller utgifter forårsaket og/eller påført som et resultat av bruk av og/eller publisering av og/eller fremkomst av kommentarene på denne nettsiden.

CCEB Technology forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller forårsaker brudd på disse vilkårene og betingelsene.

Du garanterer og representerer at:

 • Du har rett til å legge inn kommentarene på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykker til å gjøre det;
 • Kommentarene invaderer ikke noen immaterielle rettigheter, inkludert uten begrensning opphavsrett, patent eller varemerke for noen tredjepart;
 • Kommentarene inneholder ikke noe ærekrenkende, injurierende, støtende, usømmelig eller på annen måte ulovlig materiale, som er en krenkelse av personvernet.
 • Kommentarene vil ikke bli brukt til å oppfordre til eller fremme forretninger eller tilpassede eller presentere kommersielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved CCEB Technology en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere noen av kommentarene dine i alle former, formater eller medier.

Hyperkobling til innholdet vårt:

Følgende organisasjoner kan koble til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

 • Offentlige etater;
 • Søkemotorer;
 • Nyhetsorganisasjoner;
 • Nettkatalogdistributører kan koble til nettstedet vårt på samme måte som de hyperlenker til nettstedene til andre oppførte virksomheter; og
 • Systemomfattende akkrediterte virksomheter unntatt oppfordring til ideelle organisasjoner, veldedighetskjøpesentre og veldedige pengeinnsamlingsgrupper som kanskje ikke hyperlenker til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, til publikasjoner eller til annen nettstedsinformasjon så lenge lenken: (a) er ikke på noen måte villedende; (b) ikke falskt antyder sponsing, godkjenning eller godkjenning av den tilknyttede parten og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til koblingspartens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre koblingsforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

 • allment kjente forbruker- og/eller forretningsinformasjonskilder;
 • dot.com fellesskapssider;
 • foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner;
 • online katalog distributører;
 • Internett-portaler;
 • regnskaps-, advokat- og konsulentfirmaer; og
 • utdanningsinstitusjoner og bransjeforeninger.

Vi vil godkjenne koblingsforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi bestemmer at: (a) koblingen vil ikke få oss til å se ugunstig ut for oss selv eller våre akkrediterte virksomheter; (b) organisasjonen ikke har noen negative poster hos oss; (c) fordelen for oss fra synligheten til hyperkoblingen kompenserer fraværet av CCEB-teknologi; og (d) koblingen er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan lenke til hjemmesiden vår så lenge lenken: (a) er ikke på noen måte villedende; (b) ikke falskt antyder sponsing, godkjenning eller godkjenning av den tilknyttede parten og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til koblingspartens nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i avsnitt 2 ovenfor og er interessert i å koble til nettstedet vårt, må du informere oss ved å sende en e-post til CCEB Technology. Vennligst inkluder navnet ditt, organisasjonsnavnet ditt, kontaktinformasjon samt nettadressen til nettstedet ditt, en liste over eventuelle nettadresser som du har tenkt å koble til nettstedet vårt fra, og en liste over nettadressene på nettstedet du ønsker å link. Vent 2-3 uker på svar.

Godkjente organisasjoner kan hyperlenke til nettstedet vårt som følger:

 • Ved bruk av vårt firmanavn; eller
 • Ved å bruke den enhetlige ressurslokalisatoren som er knyttet til; eller
 • Å bruke en hvilken som helst annen beskrivelse av nettstedet vårt som lenkes til som er fornuftig innenfor konteksten og formatet til innholdet på den koblingspartens nettsted.

Ingen bruk av CCEB Technologys logo eller andre kunstverk vil være tillatt for kobling uten en varemerkelisensavtale.

Innholdsansvar:

Vi skal ikke holdes ansvarlige for noe innhold som vises på nettstedet ditt. Du godtar å beskytte og forsvare oss mot alle krav som reises på nettstedet ditt. Ingen lenker skal vises på noen nettsider som kan tolkes som injurierende, obskøne eller kriminelle, eller som krenker, på annen måte krenker eller forfekter krenkelse eller andre brudd på tredjeparts rettigheter.

Forbehold av rettigheter:

Vi forbeholder oss retten til å be om at du fjerner alle lenker eller en bestemt lenke til nettstedet vårt. Du godtar å umiddelbart fjerne alle lenker til nettstedet vårt på forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til å endre disse vilkårene og betingelsene og dens koblingspolicy når som helst. Ved å kontinuerlig lenke til nettstedet vårt godtar du å være bundet til og følge disse koblingsvilkårene.

Fjerning av lenker fra nettstedet vårt:

Hvis du finner en lenke på nettstedet vårt som er støtende av en eller annen grunn, står du fritt til å kontakte og informere oss når som helst. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til verken det eller å svare deg direkte.

Vi sikrer ikke at informasjonen på denne nettsiden er korrekt. Vi garanterer ikke for fullstendigheten eller nøyaktigheten, og vi lover heller ikke å sikre at nettstedet forblir tilgjengelig eller at materialet på nettstedet holdes oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse:

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, ekskluderer vi alle representasjoner, garantier og betingelser knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for død eller personskade;
 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for svindel eller uredelig uriktig fremstilling;
 • begrense ethvert av våre eller ditt ansvar på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller
 • ekskludere noen av våre eller dine forpliktelser som kanskje ikke er ekskludert i henhold til gjeldende lov.

Begrensningene og forbudene for ansvar angitt i denne delen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt foregående ledd; og (b) regulerer alle forpliktelser som oppstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen, inkludert forpliktelser som oppstår i kontrakter, erstatningsansvar og for brudd på lovpålagte plikter.

Så lenge nettstedet og informasjonen og tjenestene på nettstedet tilbys gratis, vil vi ikke være ansvarlige for tap eller skade av noen art.